Datum uitspraak:8-11-2021
Datum publicatie:6-12-2021
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Onderscheid reclame / informatie|Publieksreclame
Relevante artikelen:5.1.2 d, 5.1.3, 5.7.1 c, ยง 5.8
Samenvatting:Een voorgenomen informatiecampagne richting het brede publiek over vaccineren heeft een wervend karakter voor vaccineren, wat een indirecte verwijzing naar geneesmiddelen inhoudt. De Keuringsraad toetst de publiekscampagne aan de eisen voor informatie over receptgeneesmiddelen richting het publiek en noemt een aantal aandachtsgebieden.