Datum uitspraak:14-1-2022
Datum publicatie:14-1-2022
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Sponsoring
Relevante artikelen:6.5.1 onder b, 6.5.3
Samenvatting:Er is in de voorgelegde situatie geen reden om aan te nemen dat de beoogde sponsoring het voorschrijven van geneesmiddelen op ontoelaatbare wijze zou beïnvloeden of zou leiden tot niet rationeel gebruik van het geneesmiddel van [X]. Dit adviesoordeel heeft uitsluitend betrekking op de pilotfase van 6 maanden. Eventuele verlenging of uitbreiding zal opnieuw moeten worden beoordeeld in het licht van de dan geldende omstandigheden.