Datum uitspraak:24-3-2023
Datum publicatie:6-4-2023
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Onderscheid reclame / informatie
Relevante artikelen:3.1 onder h, 5.1.3, 5.2.1.1 onder a. en 5.7.1 onder a.
Samenvatting:Artsenbezoeken kenmerken zich over het algemeen door een promotioneel karakter. In deze context is sprake van actief onder de aandacht brengen, van waaruit een zekere mate van sturing zal gaan, ongeacht of de studie tijdens een dergelijk promotioneel bezoek door de arts zelf ter sprake wordt gebracht. Nu o.a. het niet in Nederland geregistreerde [geneesmiddel B] van [X] onderwerp is van de betreffende publicatie, maakt deze promotionele context het overhandigen van deze publicatie aan artsen tot reclame voor een niet-geregistreerd geneesmiddel, hetgeen op grond van artikel 5.2.1.1 onder a. van de Gedragscode is verboden.