Datum uitspraak:5-7-2023
Datum publicatie:4-8-2023
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Eisen aan reclame
Relevante artikelen:5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.2.1, 5.2.2.2 en 5.2.2.5
Samenvatting:Het beeldmerk in een voorgenomen marketing campagne kan worden gezien als misleidend en als een overdrijving en zelfs verkeerde voorstelling van de eigenschappen van het geneesmiddel.
Op de voorgestelde wijze reclame maken voor een geneesmiddel is naar het oordeel van de CGR voor wat betreft presentatie niet passend voor en niet in overeenstemming met de aard van het product en de productcategorie en evenmin met de indicatie van het geneesmiddel en om die reden in strijd met de normen van goede smaak en fatsoen.