Het toezicht van de Gedragscode is ondergebracht bij de Keuringsraad, de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de CGR. De bevoegdheden en procedures zijn vastgelegd in het Reglement naleving geneesmiddelenreclame.
2.1 Keuringsraad Codecommissie Commissie van Beroep
Het toezicht op de naleving van deze Gedragscode is opgedragen aan de Keuringsraad alsmede aan de door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame in het leven geroepen Codecommissie en Commissie van Beroep, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde bepalingen.
2.2 Meewerkingsplicht
De vergunninghouder en de beroepsbeoefenaar is verplicht aan het toezichthoudende orgaan, bedoeld in artikel 2.1 alle medewerking te verlenen die het redelijkerwijs nodig heeft bij de uitoefening van zijn taak.