Adviesprocedure


1. Is een partij die bij CGR advies heeft gevraagd en gekregen gevrijwaard van klachtenprocedures?
De CGR kent de mogelijkheid om een formeel adviesoordeel te krijgen van de voorzitter van de Codecommissie. Dit oordeel wordt gegeven op basis van een adviesaanvraag die door de aanvrager wordt ingediend en is niet bindend. Het oordeel vrijwaart de aanvrager niet van een mogelijke klachtenprocedure of een nadere actie door de IGJ. Indien volledig volgens het advies is gehandeld, kan de aanvrager ervan uitgaan dat de Codecommissie en de IGJ het adviesoordeel zullen volgen.

2. Hoe kan ik een advies aanvragen?
Een adviesaanvraag is in beginsel vormvrij en kan per e-mail of per post worden ingediend bij het secretariaat (de Keuringsraad). Voor bepaalde activiteiten (zoals het bieden van gastvrijheid tijdens of het sponsoren van een buitenlandse samenkomst) geldt een verplichte preventieve toetsing door middel van een adviesaanvraag. Voor deze adviesaanvragen bestaat een aanvraagformulier met checklist. U kunt meer informatie vinden bij het onderdeel adviezen op de website.

3. Hoe lang duurt een adviesprocedure?
De duur van de adviesprocedure hangt af van de inhoud van de adviesaanvraag. De procedure duurt gemiddeld circa 4 weken.

4. Wie brengt het advies uit?
Het advies wordt uitgebracht door de voorzitter van de Codecommissie. De voorzitter is een jurist die over het algemeen werkzaam is (geweest) bij de rechterlijke macht.

5. Wat als ik het met het advies niet eens ben?
Een adviesoordeel is gebaseerd op de gegevens die de aanvrager heeft voorgelegd en is niet bindend. Aanvragers kunnen het adviesoordeel naast zich neerleggen en/of de voorgenomen activiteiten aanpassen. Het secretariaat zal circa 4 weken nadat het advies is uitgebracht vragen of het adviesoordeel is opgevolgd. Indien dat niet het geval is, bestaat de mogelijkheid dat in het periodieke monitoringsoverleg dat de CGR en de IGJ hebben, de IGJ daar verder navraag naar doet.